163 ОУ Черноризец Храбър - София

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 03539-2020-0001статус: възложена

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 163 -то основно училище - Черноризец Храбър,

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:23:21