163 ОУ Черноризец Храбър - София

ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПМС 308/2010 ГОДИНА НА 163 ОУ Черноризец Храбър, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИСКЪР"

Дата и час на публикуване: 2016-02-10 11:37:00Последна промяна: 2016-11-01 11:47:23
АОП номер: 03539-2016-0001 Статус: възложена

ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПМС 308/2010 ГОДИНА НА 163 ОУ Черноризец Храбър, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИСКЪР"

Индивидуален номер на процедурата: 0001486
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-10 11:37:00
 • Покана за участие

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-02-10 11:37:00
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-11 17:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-11 17:00:00
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-09 11:41:38
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-15 11:42:33
 • Справка хранене на ученици м. 01.2016-м.02.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-29 11:43:30
 • Справка хранене на ученици м.03.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 11:44:04
 • Справка хранене на ученици м. 04.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-30 11:44:37
 • Справка хранене на ученици м.05.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-31 11:45:23
 • Справка хранене на ученици м.06.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-30 11:46:22
 • Справка хранене на ученици м. 07. 2016г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-07-31 11:47:09
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-17 12:07:28
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-02-17 12:07:51
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-10 16:56:40