Бургасбус ЕООД

ДОСТАВКА НА ЛИЗИНГ НА НОВИ АВТОБУСИ ЗА МАСОВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА НУЖДИТЕ НА ”БУРГАСБУС” ЕООД

Дата и час на публикуване: 2016-04-12 15:56:54Последна промяна: 2016-04-13 08:49:24
АОП номер: 00049-2016-0007 Статус: възложена

Доставка на лизинг на нови автобуси за масов градски транспорт

Индивидуален номер на процедурата: 0000652
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне с обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 510000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34121100 и 34121400
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-13 11:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
  • Телефон/и за контакт: 0885917727
Документи
  • Решение

    Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
    Дата и час на публикуване: 2016-04-13 08:04:58
    Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
    Номер на удостоверението за време: 4000046159634
    Удостоверено време: 13.04.2016 08:04:58
    Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 05:04:58
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

    Изтегли удостоверение | 3атвори
  • Обявление

    Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
    Дата и час на публикуване: 2016-04-13 08:06:12
    Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
    Номер на удостоверението за време: 4000046159665
    Удостоверено време: 13.04.2016 08:06:12
    Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 05:06:12
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

    Изтегли удостоверение | 3атвори
  • Документация

    Вид на документа: Документация за участие в процедурата
    Дата и час на публикуване: 2016-04-13 08:07:13
    Изтегли документУдостоверение за време
    Номер на удостоверението за време: 4000046159691
    Удостоверено време: 13.04.2016 08:07:13
    Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 05:07:13
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

    Изтегли удостоверение | 3атвори
  • Образци

    Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
    Дата и час на публикуване: 2016-04-13 08:08:21
    Изтегли документУдостоверение за време
    Номер на удостоверението за време: 4000046159717
    Удостоверено време: 13.04.2016 08:08:21
    Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 05:08:21
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

    Изтегли удостоверение | 3атвори
  • Проект на договор

    Вид на документа: Проект на договор
    Дата и час на публикуване: 2016-04-13 08:13:50
    Изтегли документУдостоверение за време
    Номер на удостоверението за време: 4000046159856
    Удостоверено време: 13.04.2016 08:13:50
    Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 05:13:50
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

    Изтегли удостоверение | 3атвори
  • Протокол на комисията от 16.05.2016 г.

    Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
    Дата и час на публикуване: 2016-05-16 15:51:51
    Изтегли документУдостоверение за време
    Номер на удостоверението за време: 4000047148299
    Удостоверено време: 16.05.2016 15:51:51
    Удостоверено време по UTC: 16.05.2016 12:51:51
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

    Изтегли удостоверение | 3атвори
  • Решение за извършен подбор

    Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
    Дата и час на публикуване: 2016-05-16 15:55:07
    Изтегли документУдостоверение за време
    Номер на удостоверението за време: 4000047148443
    Удостоверено време: 16.05.2016 15:55:07
    Удостоверено време по UTC: 16.05.2016 12:55:07
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

    Изтегли удостоверение | 3атвори
  • Протокол на комисията от 03.06.2016 г.

    Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
    Дата и час на публикуване: 2016-06-13 13:04:26
    Изтегли документУдостоверение за време
    Номер на удостоверението за време: 4000048143365
    Удостоверено време: 13.06.2016 13:04:26
    Удостоверено време по UTC: 13.06.2016 10:04:26
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

    Изтегли удостоверение | 3атвори
  • Протокол на комисията от 08.06.2016 г.

    Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
    Дата и час на публикуване: 2016-06-13 13:06:06
    Изтегли документУдостоверение за време
    Номер на удостоверението за време: 4000048143459
    Удостоверено време: 13.06.2016 13:06:06
    Удостоверено време по UTC: 13.06.2016 10:06:06
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

    Изтегли удостоверение | 3атвори
  • Доклад на комисията

    Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
    Дата и час на публикуване: 2016-06-13 13:06:43
    Изтегли документУдостоверение за време
    Номер на удостоверението за време: 4000048143498
    Удостоверено време: 13.06.2016 13:06:43
    Удостоверено време по UTC: 13.06.2016 10:06:43
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

    Изтегли удостоверение | 3атвори
  • Решение за определяне на изпълнител

    Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
    Дата и час на публикуване: 2016-06-13 13:07:55
    Изтегли документУдостоверение за време
    Номер на удостоверението за време: 4000048143570
    Удостоверено време: 13.06.2016 13:07:55
    Удостоверено време по UTC: 13.06.2016 10:07:55
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

    Изтегли удостоверение | 3атвори
  • Договор с изпълнител

    Вид на документа: Договор с изпълнител
    Дата и час на публикуване: 2016-06-27 15:36:33
    Изтегли документУдостоверение за време
    Номер на удостоверението за време: 4000048843899
    Удостоверено време: 27.06.2016 15:36:51
    Удостоверено време по UTC: 27.06.2016 12:36:51
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

    Изтегли удостоверение | 3атвори
  • Договор с подизпълнител

    Вид на документа: Договор с подизпълнител
    Дата и час на публикуване: 2016-06-29 15:31:52
    Изтегли документУдостоверение за време
    Номер на удостоверението за време: 4000048974347
    Удостоверено време: 29.06.2016 15:31:52
    Удостоверено време по UTC: 29.06.2016 12:31:52
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

    Изтегли удостоверение | 3атвори