Тролейбусен Транспорт ЕООД - Плевен

“Доставка на въгленови вложки за тролейбуси" за нуждите на „Тролейбусен транспорт ” ЕООД, гр.Плевен ”

Дата и час на публикуване: 2019-11-28 10:39:07Последна промяна: 2019-11-28 10:38:53
АОП номер: 00262-2019-0005 Статус: възложена

Доставка  на токоснемателни четки, съгласно техническа спецификация, необходими  за поддържане техническа изправност и постоянна експлоатационна потребност на тролейбуси “Шкода Соларис 26Tr”, “Соларис Тролино 12”, и включва дейности по доставка на въгленови вложки за тролейбуси за лоши атмосферни условия (ЛАУ), отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация. 

Индивидуален номер на процедурата: 0005753
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Плевен
Прогнозна стойност: 47000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 14814000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-18 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Дамян Стоянов
  • Телефон/и за контакт: 064 834266
Документи