Тролейбусен Транспорт ЕООД - Плевен

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
ID номер: 0006431статус: отворена

„ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ на ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД ” с пет обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-09 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-11 15:10:49
ID номер: 0006410статус: удължена

„Интегриране на новопридобитите електрически автобуси към съществуващите Интелигентни транспортни системи“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-03 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-10 13:41:10
ID номер: 0006365статус: затворена

„Строителен надзор и оценка за съответствието“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-18 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-03 13:32:17
ID номер: 0006320статус: възложена

„Доставка, осъществявана чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Плевен”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-05 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-05-22 10:41:41
статус: възложена

„ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ на ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД ” с пет обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-21 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-10 09:43:47