Тролейбусен Транспорт ЕООД - Плевен

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 3
статус: отворена

„Подготовка на документации за избор на изпълнители за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-01 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-19 14:17:14
статус: възложена

„Предоставяне на консултантски услуги при разработването и окомплектоването на проектно предложение с наименование: „Утвърждаване на екологосъобразния

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-05 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-25 15:58:53
статус: отменена

„Консултантски услуги при разработването и окомплектоването на проектно проучване, Анализ „Разходи-Ползи“, финансов анализ във връзка с кандидатстването на

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-01 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-21 16:05:27
статус: прекратена

„Доставка на гуми за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Плевен”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-01 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-21 12:40:53
ID номер: 083183статус: възложена

„ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ на ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД ” с пет обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-26 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-16 13:12:55