Тролейбусен Транспорт ЕООД - Плевен

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
статус: затворена

„Предоставяне на консултантски услуги при разработването и окомплектоването на проектно предложение с наименование: „Утвърждаване на екологосъобразния

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-05 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-25 15:58:53
статус: отменена

„Консултантски услуги при разработването и окомплектоването на проектно проучване, Анализ „Разходи-Ползи“, финансов анализ във връзка с кандидатстването на

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-01 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-21 16:05:27
статус: възложена

„Доставка на гуми за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Плевен”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-01 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-21 12:40:53
ID номер: 083183статус: възложена

„ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ на ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД ” с пет обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-26 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-16 13:12:55
ID номер: 9080474статус: възложена

Настройка и внедряване на система за управление на личен състав, ТРЗ, каса, човешки ресурси и софтуер за оперативно управление и контрол на транспортната задача за

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-17 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-09-05 13:04:10