Тролейбусен Транспорт ЕООД - Плевен

Публични покани

страница 1 от 2
ID номер: 9052950статус: приключена

Изготвяне на Предпроектно проучване, Анализ Разходи-Ползи и финансов анализ във връзка с кандидатстване на Община Плевен

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-22 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-11-15 11:27:54
ID номер: 9049632статус: приключена

Доставка на въгленови вложки и четки за тролейбуси за нуждите на Тролейбусен транспорт ЕООД, гр.Плевен

Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-01-15 11:20:11
ID номер: 9048065статус: прекратена

Доставка на въгленови вложки и четки за тролейбуси

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-09 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-25 11:14:46
статус: приключена

Доставка на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на Тролейбусен Транспорт ЕООД, гр.Плевен

Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-17 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-04-06 11:09:26
статус: приключена

Избор на финансова институция за отпускане на овърдрафт кредит на Тролейбусен транспорт ЕООД в размер на 1 млн. лв

Краен срок за подаване на оферта: 2015-01-15 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-12-23 13:00:00