Тролейбусен Транспорт ЕООД - Плевен

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 2
АОП номер: 00262-2018-0001статус: прекратена

“Покупка /доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-30 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-20 08:50:09
АОП номер: 00262-2017-0011статус: приключена

„Проектиране, СМР и авторски надзор за ремонт и обособяване на контролен център на електронната система за таксуване в МГОТ и на билетен център“

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-09 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-11 10:08:03
АОП номер: 00262-2017-0006статус: възложена

Внедряване електронна система за таксуване в МГОТ, в т. ч. СМР за ремонт и обособяване на билетен център и на контролен център на системата в изпълнение на проект

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-23 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-09-12 16:46:14
АОП номер: 00262-2017-0003статус: прекратена

Внедряване електронна система за таксуване в МГОТ, в т. ч. СМР за ремонт и обособяване на билетен център и на контролен център на системата в изпълнение на проект

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-17 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-07 14:29:45
АОП номер: 00262-2017-0002статус: приключена

Доставка на специализирани сервизни машини в изпълнение на проект „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен", процедура BG16RFOP001-1.001-039

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-26 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-05-16 11:14:31