Тролейбусен Транспорт ЕООД - Плевен
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 2
АОП номер: 00262-2016-0001статус: приключена

Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на Тролейбусен транспорт ЕООД, гр. Плевен

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-06-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-14 13:33:33
АОП номер: 00262-2015-0001статус: прекратена

Избор на изпълнител за Доставка на нови тролейбуси за нуждите на обществения градски транспорт на Плевен.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-26 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-01-06 13:02:51
АОП номер: 00262-2015-0005статус: приключена

Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-14 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-08-12 15:55:35
АОП номер: 00262-2015-0007статус: приключена

Доставка на гориво за автомобилния парк на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Плевен

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-14 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-08-12 15:15:15
АОП номер: 00262-2015-0006статус: прекратена

Сключване на застраховка Обща Гражданска отговорност на Тролейбусен транспорт ЕООД за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-14 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-08-12 13:50:52