Топлофикация - Бургас ЕАД

Избор на транспортна фирма за възлагане на специализиран превоз на работници и служители от „Топлофикация -Бургас” ЕАД по договор с определен маршрут и разписание

Дата и час на публикуване: 2016-03-22 14:49:05
ID номер: 9051566 Статус: приключена

Поръчката е за избор на транспортна фирма за възлагане на специализиран превоз на работници и служители от „Топлофикация -Бургас” ЕАД по договор с определен маршрут и разписание.

Индивидуален номер на процедурата: 0000578
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 20000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60000000,60100000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-29 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж.Николай Батлев и юрк.Стилияна Тодорова
  • Телефон/и за контакт: 056/871 109; 056/860100
Документи