Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Доставка на оборудване - учебни средства за изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-4.002-001 на Държавно предприятие„Българо-германски център за професионално обучение“(ДП БГЦПО) “Развитие на ДП БГЦПО като иновативен център за обучение на приоритетни целеви групи – CENTER of Excellence” процедура BG05M9OP001-4.002 “Иновативни заедно” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Дата и час на публикуване: 2020-06-10 13:26:54
АОП номер: 2868-2020-0010 Статус: прекратена

Предмет на поръчката са иновативни учебни средства, необходими за изпълнение на дейностите по проектBG05M9OP001-4.002-001 “Развитие на ДП БГЦПО като иновативен център за обучение на приоритетни целеви групи – CENTER of Excellence” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос „Транснационално сътрудничество“, процедура BG05M9OP001-4.002 “Иновативни заедно”.

Изпълнението на проекта включва разработване на иновативен Модел за обучение на трайно безработни и демотивирани лица и неговото прилагане с цел превръщането на ДП БГЦПО в  CENTER of Excellence, работещ по нова концепция закачеството на VET.

За изпълнението на тези дейности е необходимо набавянето на работно оборудване – иновативни учебни средства, предназначени за нуждите на клоновете на ДП БГЦПО, както следва:

Доставка на компютърни конфигурации – 50 бр., от които: за ДП БГЦПО клон Пазарджик – 10 бр.; за ДП БГЦПОклон Плевен – 10 бр.; за ДП БГЦПО клон Смолян – 10 бр.; за ДП БГЦПО клон Стара Загора – 10 бр.; за ДП БГЦПО клон Царево – 10 бр.

Доставка на Плотери – 5 бр., от които за: ДП БГЦПО клон Пазарджик – 1 бр.; за ДП БГЦПО клон Плевен – 1 бр.; за ДП БГЦПО клон Смолян – 1 бр.; за ДП БГЦПО клон Стара Загора – 1 бр.; за ДП БГЦПО клон Царево – 1 бр.

Доставка на 3 Д принтери – 5 бр., от които за: ДП БГЦПО клон Пазарджик – 1 бр.; за ДП БГЦПОклон Плевен – 1 бр.; за ДП БГЦПО клон Смолян – 1 бр.; за ДП БГЦПО клон Стара Загора – 1 бр.; за ДП БГЦПО клон Царево – 1 бр.

Доставка на ЦПУ машини – 2 бр., от които за:  ДП БГЦПОклон Плевен – 1 бр.; за ДП БГЦПО клон Стара Загора – 1 бр., преднадначени за обучение по направления “Металообработване и машиностроене”, “Дървообработване и мебелостроене”.

Индивидуален номер на процедурата: 0006411
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 141333.33 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30211400
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-06 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Върбан Танев
 • Телефон/и за контакт: 042 601 156 , 0886 847438
Документи
 • Решение за откриване на процедура "Доставка на оборудване- ДП БГЦПО София"

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-10 13:48:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125874962
  Удостоверено време: 10.06.2020 13:48:06
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2020 10:48:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за откриване на процедура "Доставка на оборудване- ДП БГЦПО София"

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-06-10 13:48:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125874966
  Удостоверено време: 10.06.2020 13:48:11
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2020 10:48:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указание за участие в процедурата "Доставка на оборудване- ДП БГЦПО София"

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-10 13:48:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125874974
  Удостоверено време: 10.06.2020 13:48:15
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2020 10:48:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи "Доставка на оборудване- ДП БГЦПО София"

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-10 13:48:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125874981
  Удостоверено време: 10.06.2020 13:48:19
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2020 10:48:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП за процедурата "Доставка на оборудване- ДП БГЦПО София"

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2020-06-10 13:48:22
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125874984
  Удостоверено време: 10.06.2020 13:48:22
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2020 10:48:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение №1 по процедурата

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-06-30 10:48:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127309114
  Удостоверено време: 30.06.2020 10:48:54
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2020 07:48:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-12-08 16:18:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137890347
  Удостоверено време: 08.12.2020 16:18:02
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2020 14:18:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-12-08 16:18:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137890356
  Удостоверено време: 08.12.2020 16:18:06
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2020 14:18:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-12-08 16:18:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137890359
  Удостоверено време: 08.12.2020 16:18:09
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2020 14:18:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-12-08 16:18:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137890362
  Удостоверено време: 08.12.2020 16:18:12
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2020 14:18:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-12-08 16:18:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137890363
  Удостоверено време: 08.12.2020 16:18:15
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2020 14:18:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-12-08 16:18:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137890368
  Удостоверено време: 08.12.2020 16:18:19
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2020 14:18:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за прекратяване на процедурата

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-01-20 16:07:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140711989
  Удостоверено време: 20.01.2021 16:07:32
  Удостоверено време по UTC: 20.01.2021 14:07:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори