ЦСОП Петко Рачов Славейков - град Харманли

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9096400статус: възложена

„Периодични доставки на хранителни продукти до кухня на ЦЕНТЪРА ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА“П.Р.Славейков" – гр.Харманли обл.Хасково"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-28 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-02-17 10:10:23
статус: затворена

„Периодични доставки на хранителни продукти до кухня на ЦЕНТЪРА ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА“П.Р.Славейков" – гр.Харманли обл.Хасково"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-13 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-02 14:56:07
ID номер: 9088243статус: затворена

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА ПРИ ЦЕНТЪРА ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА“П.Р.Славейков" – гр.Харманли

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-23 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-13 15:52:41
ID номер: 908305статус: затворена

Избор на изпълнител на СМР на обект: "Ремонт на ЦСОП П.Р.Славейков-гр. Харманли, област Хасково"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-18 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-03 16:45:34