ЦСОП Петко Рачов Славейков - град Харманли

Избор на изпълнител на СМР на обект: "Ремонт на ЦСОП П.Р.Славейков-гр. Харманли, област Хасково"

Дата и час на публикуване: 2018-12-03 16:45:34Последна промяна: 2018-12-03 16:45:19
ID номер: 908305 Статус: затворена

Предмета на поръчката включва:  -

-Направа и разваляне на фасадно рамково скеле
- Подготовка на фасадата(стъргане стара боя, почистване, изкърпване компроментирани мазилки)
- Топлоизолация от фасаден EPS 10 см (залепване с лепила, дюбели, щпакловка, PVC мрежа)
- Топлоизолация от фасаден XPS 6 см по цокъл
- Полагане на полимерна мазилка по цокъл, водоотблъскваща, с дост. и полагане на грунд
- Полагане на минерална мазилка по фасадна топлоизолация, с доставка и полагане на грунд

Индивидуален номер на процедурата: 0004424
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Харманли
Прогнозна стойност: 107738.48 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-18 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Георги Бакалов
 • Телефон/и за контакт: 0885 309 727; 0885 309 992
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-12-03 16:46:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093145530
  Удостоверено време: 03.12.2018 16:46:08
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2018 14:46:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-03 16:46:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093145533
  Удостоверено време: 03.12.2018 16:46:12
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2018 14:46:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-12-03 16:46:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093145535
  Удостоверено време: 03.12.2018 16:46:16
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2018 14:46:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Количествена сметка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-12-03 16:46:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093145544
  Удостоверено време: 03.12.2018 16:46:20
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2018 14:46:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-12-03 16:52:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093145791
  Удостоверено време: 03.12.2018 16:52:12
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2018 14:52:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-19 16:45:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093653874
  Удостоверено време: 19.12.2018 16:45:47
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2018 14:45:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори