ЦСОП Петко Рачов Славейков - град Харманли

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА ПРИ ЦЕНТЪРА ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА“П.Р.Славейков" – гр.Харманли обл.Хасково"

Дата и час на публикуване: 2019-05-13 15:52:41Последна промяна: 2019-05-13 15:51:47
ID номер: 9088243 Статус: затворена

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА  СМР НА ОБЕКТ: РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА ПРИ ЦЕНТЪРА ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА“П.Р.Славейков" – гр.Харманли обл.Хасково"

Индивидуален номер на процедурата: 0004946
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Харманли
Прогнозна стойност: 91249.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-23 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Георги Бакалов, Добромира Лазарова
  • Телефон/и за контакт: +359 885 309 727; +359 885 309 992
Документи