ЦСОП Петко Рачов Славейков - град Харманли

„Периодични доставки на хранителни продукти до кухня на ЦЕНТЪРА ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА“П.Р.Славейков" – гр.Харманли обл.Хасково"

Дата и час на публикуване: 2019-12-02 14:56:07
Статус: затворена

Кратко описание:

Настоящата поръчка е за избор на изпълнител за “ Периодични доставки на хранителни продукти до кухня на  ЦЕНТЪРА ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА“П.Р.Славейков" – гр.Харманли обл.Хасково“,включваща следните групи хранителни продукти със съответните прогнозни количества:

I. група -  ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И ТЕСТЕНИ  ИЗДЕЛИЯ, БРАШНО И ДРУГИ-    9920,00 бр./кг./л.

IІ. група - ЗАКУСКИ - ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ И ДРУГИ                         3440,00бр./кг./л.

ІII.група - МЛЯКО, МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ДРУГИ                 5495,00бр./кг./л.

IV.група - МЕСО, МЕСНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ДРУГИ                        12640,00бр./кг./л.

V.група - ЗАХАРНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДРУГИ                1760,00бр./кг./л.

VІ група - ОЛИО, ОЦЕТ, ВАРИВА, ПОДПРАВКИ И ДРУГИ                2520,00бр./кг./л.

VIІ.група - ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ - ПРЕСНИ И КОНСЕРВИРАНИ И ДРУГИ                           9250,00бр./кг./л.

Посочените количества са ориентировъчни/прогнозни, според нуждите на Възложителя и не са предмет на договора.Възложителят си запазва правото да ги променя според нуждите си.

Индивидуален номер на процедурата: 0005768
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Харманли
Прогнозна стойност: 67909.90 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-13 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Георги Бакалов
 • Телефон/и за контакт: +359 885 309992
Документи
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-12-02 15:01:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113473132
  Удостоверено време: 02.12.2019 15:01:06
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2019 13:01:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Количествена сметка

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-12-02 15:01:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113473203
  Удостоверено време: 02.12.2019 15:01:10
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2019 13:01:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-12-02 15:01:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113473251
  Удостоверено време: 02.12.2019 15:01:14
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2019 13:01:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за общественопоръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-12-02 15:01:17
  Дата и час на промяна: 2019-12-02 15:34:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113492193
  Удостоверено време: 02.12.2019 15:34:08
  Удостоверено време по UTC: 02.12.2019 13:34:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-28 14:44:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116999151
  Удостоверено време: 28.01.2020 14:44:03
  Удостоверено време по UTC: 28.01.2020 12:44:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори