ЦСОП Петко Рачов Славейков - град Харманли

„Периодични доставки на хранителни продукти до кухня на ЦЕНТЪРА ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА“П.Р.Славейков" – гр.Харманли обл.Хасково"

Дата и час на публикуване: 2020-02-17 10:10:23Последна промяна: 2020-02-17 10:10:19
ID номер: 9096400 Статус: възложена

Настоящата поръчка е за избор на изпълнител за “ Периодични доставки на хранителни продукти до кухня на  ЦЕНТЪРА ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА“П.Р.Славейков" – гр.Харманли обл.Хасково“,включваща следните групи хранителни продукти със съответните прогнозни количества:

I. група -  ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И ТЕСТЕНИ  ИЗДЕЛИЯ, БРАШНО И ДРУГИ-    7620,00бр./кг./л.

IІ. група - ЗАКУСКИ - ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ И ДРУГИ                         3440,00бр./кг./л.

ІII.група - МЛЯКО, МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ДРУГИ                 5495,00бр./кг./л.

IV.група - МЕСО, МЕСНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ДРУГИ                        11800,00бр./кг./л.

V.група - ЗАХАРНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДРУГИ                1460,00бр./кг./л.

VІ група - ОЛИО, ОЦЕТ, ВАРИВА, ПОДПРАВКИ И ДРУГИ                2350,00бр./кг./л.

VIІ.група - ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ - ПРЕСНИ И КОНСЕРВИРАНИ И ДРУГИ                           8610,00бр./кг./л.

Посочените количества са ориентировъчни/прогнозни, според нуждите на Възложителя и не са предмет на договора.Възложителят си запазва правото да ги променя според нуждите си.

Индивидуален номер на процедурата: 0006006
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Харманли
Прогнозна стойност: 67925.50 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-28 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Георги Бакалов
 • Телефон/и за контакт: 0885309727, 0885 309992
Документи
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-02-17 11:54:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118380628
  Удостоверено време: 17.02.2020 11:54:20
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2020 09:54:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-02-17 11:54:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118380634
  Удостоверено време: 17.02.2020 11:54:25
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2020 09:54:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Количесвена сметка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-02-17 11:54:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118380645
  Удостоверено време: 17.02.2020 11:54:30
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2020 09:54:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-02-17 11:54:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118380649
  Удостоверено време: 17.02.2020 11:54:34
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2020 09:54:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърден протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-30 15:32:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120987076
  Удостоверено време: 30.03.2020 15:32:31
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2020 12:32:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на хранителни продукти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-06-03 10:59:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125315092
  Удостоверено време: 03.06.2020 10:59:54
  Удостоверено време по UTC: 03.06.2020 07:59:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори