ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ЯНЕ САНДАНСКИ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Доставка на компютърно оборудване за нуждите на ПМГ Яне Сандански град Гоце Делчев

Дата и час на публикуване: 2014-10-14 09:16:08Последна промяна: 2016-06-21 09:18:53
Статус: възложена

Доставка на компютърно оборудване за нуждите на ПМГ Яне Сандански град Гоце Делчев

Индивидуален номер на процедурата: 0000979
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Гоце Делчев
Прогнозна стойност: 17333.33 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2014-10-29 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт: 30213100
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-10-14 09:16:08
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-14 09:16:08
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-30 17:17:25
 • Решение на комисията за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-10-31 15:17:25
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-11-04 09:18:50
 • Анекс към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2014-11-04 09:18:50
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2014-11-10 09:19:52