ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ЯНЕ САНДАНСКИ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Публични покани

страница 1 от 1
статус: възложена

Доставка на компютърно оборудване за нуждите на ПМГ Яне Сандански град Гоце Делчев

Краен срок за подаване на оферта: 2014-10-29 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2014-10-14 09:16:08