ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ЯНЕ САНДАНСКИ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 02402-2015-0001статус: възложена

ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПМГ ЯНЕ САНДАНСКИ ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-12-14 13:59:52