ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ЯНЕ САНДАНСКИ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 02402-2017-0001статус: възложена

Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на мултифункционален център по природни науки в сградата на ПМГ Яне Сандански, гр. Гоце Делчев

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-27 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-02-17 18:31:15