СУ Петко Росен - Бургас

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 2988статус: възложена

Доставка на учебници и учебни помагала за III и VII клас за безвъзмездно ползване от учениците в СУ „ПЕТКО РОСЕН”-гр. Бургас, за учебната 2018/2019 год.

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Дата и час на публикуване: 2018-07-30 10:33:53