СУ Петко Росен - Бургас

Публични покани

страница 1 от 1
статус: възложена

Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 година за нуждите на СОУ ”Петко Росен” - гр. Бургас, по обособени позиции.

Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-14 14:01:37
статус: възложена

Обществена поръчка за "Доставка, монтаж инсталиране и гаранционно обслужване на компютърно оборудване и принадлежности и на проектори за нуждите на СОУ "Петко

Краен срок за подаване на оферта: 2014-10-23 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-14 13:08:09
статус: възложена

Покана с предмет на поръчката " Доставка на закуски".

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-10 17:12:38
статус: възложена

Доставка, чрез периодични заявки на до 120 /сто и двадесет/ тона пелети от широколистна дървесина енергиен клас А1 за нуждите на СОУ „Петко Росен”-гр.Бургас за

Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-24 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-11-14 13:37:40
статус: възложена

Обществена поръчка за "Доставка, монтаж инсталиране и гаранционно обслужване на компютърно оборудване и принадлежности и на проектори за нуждите на СОУ "Петко

Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-11 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-10-31 13:22:50