СУ Петко Росен - Бургас

Доставка на учебници и учебни помагала за III и VII клас за безвъзмездно ползване от учениците в СУ „ПЕТКО РОСЕН”-гр. Бургас, за учебната 2018/2019 год.

Дата и час на публикуване: 2018-07-30 10:33:53Последна промяна: 2020-03-18 15:59:27
ID номер: 2988 Статус: възложена

Доставка на учебници и учебни помагала за III и VIIклас за безвъзмездно ползване от учениците в СУ „ПЕТКО РОСЕН”-гр. Бургас, за учебната 2018/2019 год. по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство „Булвест 2000“ ООД – „Анубис“ ООД ;

Обособена позиция 2: Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета-София“ АД, „Просвета Плюс“ ЕООД, „Просвета АзБуки“ ЕООД, “Просвета АД – София” основано 1945г.;

Обособена позиция 3: Учебници и учебни помагала от издателство „Пиърсън Едюкейшън Лимитид”,представлявано от „С.А.Н. –ПРО”;

Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от издателство ИК „Рива“ АД;

Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от издателство „Бит и техника“ ООД  ;

Обособена позиция 6: Учебници и учебни помагала от издателство „Архимед 2” EООД;

Обособена позиция 7: Учебници и учебни помагала от издателство ИК „Домино“

Индивидуален номер на процедурата: 0004049
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 21652.00 лв. с ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Пламена Казакова
 • Телефон/и за контакт: 056/ 852142
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-07-30 10:31:54
 • Документация- Приложения от №1 до №8

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-30 10:31:59
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-09 14:17:00
 • Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2018-08-09 14:17:37