СУ Петко Росен - Бургас

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 2
процедура по чл.20, ал.4

Доставка на пелети

Дата и час на публикуване: 2020-03-18 16:09:43
процедура по чл.20, ал.4

Доставка на пелети от широколистна дървесина за нуждите на Средно Училище Петко Росен-Бургас

Дата и час на публикуване: 2018-03-08 17:19:08
процедура по чл.20, ал.4

Почистване и озеленяване на дворно пространство

Дата и час на публикуване: 2018-03-08 17:18:06
процедура по чл.20, ал.4

Предоставяне на достъп до софтуерна платформа

Дата и час на публикуване: 2018-03-08 16:12:58
процедура по чл.20, ал.4

Предоставяне на достъп до софтуерна платформа

Дата и час на публикуване: 2018-03-08 16:12:18