СУ Петко Росен - Бургас

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 02988-2020-0001статус: възложена

Доставка на учебници, учебни комплекти и помагала за учебната 2020/2021

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2020-03-19 15:56:05