ОУ Васил Априлов - град Бургас

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учениците от ОУ „Васил Априлов” за учебната 2018/2019 год. - трети и седми клас по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2018-08-08 16:25:11Последна промяна: 2018-08-08 16:24:46
Статус: отворена

Решение за откриване на процедура

Образци на документи

Индивидуален номер на процедурата: 0004019
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 30214.00 лв. с ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-01 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Анна Мосинова
Документи
 • Покана до "Просвета - София" АД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-07-30 15:37:59
 • Покана до "Анубис - Булвест" ООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-07-30 15:37:59
 • Покана до „С.А.Н ПРО” ООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-07-30 15:37:59
 • Покана до „ИЗКУСТВА” ЕООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-07-30 15:37:59
 • Покана до „БИТ И ТЕХНИКА” ООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-07-30 15:37:59
 • Покана до "ПЕДАГОГ 6" СД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-07-30 15:37:59
 • Покана до "Архимед 2" ЕООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-07-30 15:37:59