ОУ Васил Априлов - град Бургас
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 02964-2015-0001статус: възложена

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от подготвителната група и учениците от I клас до VII клас за учебната 2015/2016 год.

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-03-31 10:42:48