ОУ Васил Априлов - град Бургас

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: отворена

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учениците от ОУ „Васил Априлов” за учебната 2018/2019 год. - трети и седми клас по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-01 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-08 16:25:11