ОУ Васил Априлов - град Бургас

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключени договори за обществени поръчки - ОУ Васил Априлов град Бургас

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-10-01 10:52:45