ОУ Панайот Волов - Варна

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9048719статус: затворена

Доставка на закуска, мляко, зеленчуци и /или/ плодове на децата от подготвителните групи и учениците от I до IVклас на ОУ „Панайот Волов” гр. Варна през финансовата

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-16 14:59:00