ОУ Панайот Волов - Варна

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 02004-2023-0002статус: затворена

Доставка на учебници по учебен предмет „Компютърно моделиране и информационни технологии за 7 клас и достъп до електронно четими учебници за учебната 2023 – 2024 г

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2023-06-16 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2023-06-07 17:21:18