ОУ Панайот Волов - Варна

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 2
процедура по чл.20, ал.4

Авариен ремонт на захранващ водопровод в двора на ОУ "П. Волов"

Дата и час на публикуване: 2021-03-26 12:33:29
процедура по чл.20, ал.4

Доставка на подкрепителна закуска за децата от предучилищната група и учениците от I до IV клас на ОУ "П. Волов" за финансовата 2021 година

Дата и час на публикуване: 2020-12-10 16:27:22
процедура по чл.20, ал.4

Авариен ремонт

Дата и час на публикуване: 2020-07-16 16:27:11
процедура по чл.20, ал.4

Текущ ремонт в сградата на ОУ "П. Волов" 2020 г

Дата и час на публикуване: 2020-04-21 09:58:56
процедура по чл.20, ал.4

Сключване на договор за физическа охрана на ОУ „П. Волов“, осигуряване на пропускателен режим и охрана със сигнално охранителна техника за календарните 2020, 2021г.

Дата и час на публикуване: 2019-12-10 14:45:05