ОУ Панайот Волов - Варна

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 3
процедура по чл.20, ал.4

Текущ ремонт в ОУ "П. Волов"

Дата и час на публикуване: 2022-06-13 11:33:28
процедура по чл.20, ал.4

„ Доставка на подкрепителна закуска на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас на ОУ „Панайот Волов” гр. Варна през финансовата 2022 г.

Дата и час на публикуване: 2021-12-10 14:38:02
процедура по чл.20, ал.4

Определяне на изпълнител за осигуряване на физическа охрана на ОУ „П. Волов“, осигуряване на пропускателен режим и охрана на обекти от училището със сигнално

Дата и час на публикуване: 2021-12-08 09:27:17
процедура по чл.20, ал.4

Периодични доставки на газьол за отопление със съдържание до 0,1 % сяра, за нуждите на ОУ "П. Волов" - Варна през отоплителен сезон на учебната 2021 -2022 г.

Дата и час на публикуване: 2021-08-31 10:13:34
процедура по чл.20, ал.4

Ремонт на покрив основна сграда и покрив на нов корпус на ОУ "Панайот Волов" - Варна

Дата и час на публикуване: 2021-06-25 09:21:13