ОУ Панайот Волов - Варна

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 3
процедура по чл.20, ал.4

Избор на фирма за извършване на физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим на ОУ "П. Волов" през 2023 г.

Дата и час на публикуване: 2022-12-08 09:34:16
процедура по чл.20, ал.4

Приготвяне и доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОУ "П. Волов" през финансовата 2023 г.

Дата и час на публикуване: 2022-12-02 17:17:07
процедура по чл.20, ал.4

Текущ ремонт в ОУ "П. Волов"

Дата и час на публикуване: 2022-06-13 11:33:28
процедура по чл.20, ал.4

„ Доставка на подкрепителна закуска на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас на ОУ „Панайот Волов” гр. Варна през финансовата 2022 г.

Дата и час на публикуване: 2021-12-10 14:38:02
процедура по чл.20, ал.4

Определяне на изпълнител за осигуряване на физическа охрана на ОУ „П. Волов“, осигуряване на пропускателен режим и охрана на обекти от училището със сигнално

Дата и час на публикуване: 2021-12-08 09:27:17