Начално Училище Васил Левски - град Варна

Доставка на закуска, плод, мляко, чай и млечнокисели продукти за учениците от I до IV клас и децата от ПГ за 2015 г. в НУ Васил Левски

Дата и час на публикуване: 2014-12-05 10:00:00Последна промяна: 2015-10-29 09:21:05
ID номер: 9037107 Статус: възложена

„Доставка на закуска, плод, мляко, чай и млечнокисели продукти за учениците от I до IV клас и децата от ПГ за 2015 г. в НУ „Васил Левски“, съгласно ПМС № 308/20.12.2010г.”, Конкретният брой закуски за всяка ежедневна доставка ще се уточнява предходния учебен ден. Всеки участник има право да представи само една оферта. Договорите за приготвяне и доставка на храна за закуска, които ще бъдат сключени въз основа на провеждане на процедурата по реда на Глава VІІІа от ЗОП ще бъдат за периода от 05.01.2015 г. до 31.12.2015 г., като доставките ще се извършват само в учебните дни от годината. В училището на ден закусват средно 330 деца от І-и до ІV-и клас и децата от Подготвителните групи. Хранодните за периода на поръчката 05.01.2015 г. – 31.12.2015 г. прогнозно са 150 учебни дни. През периодите на ваканции, официални празници и неучебни дни не се извършва хранене. Маскималната единична цена за закуска е 0,50 лв. без ДДС. Прогнозна стойност на поръчката – 24750,00 лв. без ДДС/ 29700,00 лв с ДДС.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000377
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 24750.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000, 15813000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-17 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-12-05 10:00:00
 • Указания и разяснения за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-05 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-05 10:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2014-12-05 10:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-18 17:00:00
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-31 09:26:22
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-02-27 09:27:24
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-31 09:28:18
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-30 09:28:58
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-05-29 09:29:54
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-01 09:30:30
 • Сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2014-12-29 14:09:40
  Дата и час на промяна: 2017-08-21 15:30:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073432987
  Удостоверено време: 21.08.2017 15:30:04
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2017 12:30:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-14 19:32:43
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-14 19:32:54