Начално Училище Васил Левски - град Варна

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, както и за реда за поддържането на профила на купувача на

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2015-10-29 09:34:17