Начално Училище Васил Левски - град Варна

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 02674-2018-0001статус: възложена

"Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на Начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр. Варна "

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-10 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-22 16:58:03