Начално Училище Васил Левски - град Варна

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9037107статус: възложена

Доставка на закуска, плод, мляко, чай и млечнокисели продукти за учениците от I до IV клас и децата от ПГ за 2015 г. в НУ Васил Левски

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-17 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-12-05 10:00:00