Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

Доставка на земеделска техника - обособена позиция 1: трактор около 100 к.с. с двойно предаване и обособена позиция 2: пръскачка с високи гуми и ширина 15-16м.

Дата и час на публикуване: 2015-03-05 15:04:08Последна промяна: 2016-10-19 15:15:01
АОП номер: 00153-2015-0002 Статус: възложена

Доставка на земеделска техника - обособена позиция 1: трактор около 100 к.с. с двойно предаване и обособена позиция 2: пръскачка с високи гуми и ширина 15-16м.

Индивидуален номер на процедурата: 0001397
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 72000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16700000, 16600000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-16 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи