Промени - декември 2015

Днес 20.12.205 в 8:00 бе направена актуализация 20122015 на портала sop.bg

Какво подобрихме ?

Актуализацията се състои в промяна на формата за добавяне и редакция на процедури тип:

  • Обществена поръчка по ЗОП
  • Публична покана

В двете форми бяха добавени по две нови полета, а именно:

Поле 1 -  "Лице/а за контакт за допълнителна информация по процедурата"
Поле 2 - "Телефон/и за контакт за допълнителна информация по процедурата"

Разгледайте изображението отдолу


Ще се отразят ли промените в "Профила на купувача" на Визложителите по ЗОП ?

В "Профила на купувача" на всеки Възложител, двете нови полета се визуализират в досието на всяка процедура, точно над секция "ДОКУМЕНТИ"

За целта се създаде нова секция "Контакти за допълнителна информация по процедурата" в която ще се публукува въведеното в новите полета.

Разгледайте изображението отдолуПрепоръчваме попълването на новите полета !

Защо направихме тези промени ?

Целта на промяната е всеки заинтересован, да може бързо и лесно да открие контакт с отговарящия за съответната процедура.

 

 

Свържете се с нас