ВЕЦ КОЗЛОДУЙ

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9075729статус: приключена

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-21 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-08 10:44:24
ID номер: 9063742статус: възложена

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-10 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-04-27 12:21:00
статус: възложена

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна предназначени за работниците и служителите на ВЕЦ Козлодуй

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-17 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-26 15:33:00