ВЕЦ КОЗЛОДУЙ

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9041460статус: възложена

Ежемесечно отпечатване и предоставяне на ваучери за храна, предназначени за работещите във "ВЕЦ Козлодуй" ЕАД

Краен срок за подаване на оферта: 2015-05-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-05-05 11:36:53