ВЕЦ КОЗЛОДУЙ

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна

Дата и час на публикуване: 2017-04-27 12:21:00Последна промяна: 2017-04-27 12:20:35
ID номер: 9063742 Статус: възложена

Ежемесечно отпечатване и предоставяне на ваучери за храна, предназначени за работещите по трудово правоотношение във "ВЕЦ Козлодуй" ЕАД, работещи при условията по чл.2, ал.1, т.9 и чл.2, ал.2, т.3 и/или т.4 от Наредба № 11/21.01.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Индивидуален номер на процедурата: 0002253
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Козлодуй
Прогнозна стойност: 60000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-10 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Таня Пенкева
 • Телефон/и за контакт: 0973 73907
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-04-27 12:19:19
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069792872
  Удостоверено време: 27.04.2017 12:19:19
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2017 09:19:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация - Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-27 12:19:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069792876
  Удостоверено време: 27.04.2017 12:19:24
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2017 09:19:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи - отпечатване и предоставяне на ваучери за храна

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-27 12:19:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069792878
  Удостоверено време: 27.04.2017 12:19:29
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2017 09:19:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-05-10 15:46:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070103047
  Удостоверено време: 10.05.2017 15:46:12
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2017 12:46:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за работата на комисията, определена да разгледа и оцени подадените оферти

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 13:57:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070371545
  Удостоверено време: 19.05.2017 13:57:40
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 10:57:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори