ВЕЦ КОЗЛОДУЙ

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна предназначени за работниците и служителите на ВЕЦ Козлодуй

Дата и час на публикуване: 2016-04-26 15:33:00Последна промяна: 2016-07-14 09:33:57
Статус: възложена

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна предназначени за работниците и служителите на ВЕЦ Козлодуй

Индивидуален номер на процедурата: 0001045
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Козлодуй
Прогнозна стойност: 59000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-17 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-04-26 15:33:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-26 15:33:00
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-04-26 15:33:00
 • Писмени разяснения по условията на обществена поръчка

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-26 15:33:00
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-04-26 15:33:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-18 17:00:00