ВЕЦ КОЗЛОДУЙ

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 01281-2019-0001статус: приключена

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на персонала на "ВЕЦ Козлодуй" ЕАД

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-21 15:29:10