ВЕЦ КОЗЛОДУЙ

Ежемесечно отпечатване и предоставяне на ваучери за храна, предназначени за работещите във "ВЕЦ Козлодуй" ЕАД

Дата и час на публикуване: 2015-05-05 11:36:53Последна промяна: 2016-07-14 09:58:04
ID номер: 9041460 Статус: възложена

Ежемесечно отпечатване и предоставяне на ваучери за храна, предназначени за работещите във "ВЕЦ Козлодуй" ЕАД. Предметът на договора е отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за работещите по трудов договор във "ВЕЦ Козлодуй" ЕАД. Доставката на ваучери за храна се осъществява по предварителни месечни заявки от Възложителя, след заплащане на номиналната им стойност и на възнаграждението за Оператора. В месечните заявки се посочват броя на ваучерите по съответната номинална стойност, както и общата номинална стойност на поръчаните ваучери. Ваучерите да са с номинал съответно 1 лв., 2 лв., 5 лв., 10 лв. и 20 лв. Отпечатаните ваучери за храна да съдържат реквизитите по чл. 22, ал. 2 от Наредба № 7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, както и да имат надеждни способи за защита. Доставените ваучери да могат да се използват като валидно платежно средство в срок до края на календарната година, през която са издадени, но не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на доставяне. Пратките с поръчаните ваучери да бъдат опаковани в защитени пликове. Доставката на ваучерите да се извършва в срокдо 5 (пет) работни дни от датата на плащане.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001046
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Козлодуй
Прогнозна стойност: 48000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2015-05-19 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана - 9041460/05.05.2015г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-05-05 11:36:53
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-05-05 11:36:53
 • Отговор на въпрос №1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-05-05 11:36:53
 • Отговор на въпрос №2

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-05-14 09:41:05
 • Отговор на въпрос №3

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-05-15 09:42:17
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-20 17:43:08
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-27 09:43:54
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-05-27 09:43:54
 • Информация за извършено плащане – 04.06.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-04 09:47:36
 • Информация за извършено плащане – 01.07.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-07-01 09:48:14
 • Информация за извършено плащане – 03.08.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-03 09:48:45
 • Информация за извършено плащане – 07.09.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-07 09:49:18
 • Допълнително споразумение № 1

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2015-05-27 09:50:26
 • Информация за извършено плащане - 01.10.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-01 09:51:28
 • Информация за извършено плащане - 02.11.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-02 09:52:39
 • Информация за извършено плащане - 01.12.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-01 09:53:28
 • Информация за извършено плащане - 06.01.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-06 09:55:23
 • Информация за извършено плащане -01.02.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-01 09:56:03
 • Информация за извършено плащане - 01.03.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-01 09:56:56
 • Информация за извършено плащане - 01.04.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-01 09:57:53