Община Грамада

"ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ДВЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ „ТОДОР ТИТУРЕНКОВ“ ГРАМАДА И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ГРАМАДА

Дата и час на публикуване: 2019-08-23 09:09:37
АОП номер: 929520 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти по две спецификации за нуждите на обединено детско заведение "Тодор Титоренков" гр. Грамада и Домашен социален патронаж гр. Грамада

Индивидуален номер на процедурата: 0005337
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Грамада
Прогнозна стойност: 111517.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-13 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Милчо Башев
Документи