Община Грамада
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 00416-2016-0001статус: отворена

Доставка на горива за нуждите на община Грамада по обособени позиции, както следва: 1. Първа обособена позиция: Дизелово гориво за МПС. 2. Втора обособена позиция:

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-01-22 15:22:39
АОП номер: 00416-2015-0002статус: отворена

Доставка на хранителни продукти и перилни препарати в заведенията за социални услуги и образованието в община Грамада за двадесет и четири месеца от датата на

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-01 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-07-10 13:08:00
АОП номер: 00416-2015-0001статус: възложена

„Изпълнение на СМР във връзка с част от проект: „Подобряване на жизнената среда в част от населените места в община Грамада”, за обект: „Реконструкция и

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-09 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-02-06 10:00:00