Община Грамада

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача на община Грамада и за реда за удостоверяване датата на публикуване на електроннните документи в него.

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2015-02-02 13:00:00