ДГ 105 Ракета - град София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 105 „Ракета“ на територията на Столична община – Район „Подуяне“

Дата и час на публикуване: 2018-05-08 12:44:33Последна промяна: 2018-07-02 15:52:37
АОП номер: 02706-2018-0001 Статус: затворена

Предмет на настоящата поръчка е доставка за период от една календарна година на хранителни продукти, осъществявани чрез покупка за нуждите на ДГ № 105 „Ракета“. Доставките следва да се изпълнят в пълно съответствие с Техническата спецификация на хранителните продукти и действащите правила, норми и изисквания.

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0003727
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 75000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-15 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-08 12:45:18
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082846530
  Удостоверено време: 08.05.2018 12:45:18
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2018 09:45:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-05-08 12:45:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082846548
  Удостоверено време: 08.05.2018 12:45:35
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2018 09:45:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-08 12:45:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082846582
  Удостоверено време: 08.05.2018 12:45:58
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2018 09:45:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-08 12:46:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082846629
  Удостоверено време: 08.05.2018 12:46:25
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2018 09:46:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-05-08 12:47:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082846680
  Удостоверено време: 08.05.2018 12:47:06
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2018 09:47:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-05-08 12:47:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082846711
  Удостоверено време: 08.05.2018 12:47:26
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2018 09:47:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2018-05-08 12:47:49
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082846732
  Удостоверено време: 08.05.2018 12:47:49
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2018 09:47:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Списък на доставчиците

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-05-08 12:48:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082846754
  Удостоверено време: 08.05.2018 12:48:13
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2018 09:48:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-06-12 08:43:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085422006
  Удостоверено време: 12.06.2018 08:43:48
  Удостоверено време по UTC: 12.06.2018 05:43:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-02 15:52:37
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-06 17:00:00
 • Писмо

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-07-06 17:00:00
 • Таблица за оценка №1

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-07-09 14:22:24
 • Таблица за оценка №2

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-07-09 14:22:39
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-11 13:50:03
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-16 11:06:07
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-16 11:06:27
 • Писмо до БЕТИ М ЕООД

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-08-30 17:00:00