ДГ 105 Ракета - град София

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 02706-2020-0001статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 105 „Ракета“ на територията на Столична община – Район „Подуяне“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-18 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-31 12:49:15
АОП номер: 02706-2018-0001статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 105 „Ракета“ на територията на Столична община – Район „Подуяне“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-14 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-08 11:44:24
АОП номер: 02706-2018-0001статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 105 „Ракета“ на територията на Столична община – Район „Подуяне“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-15 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-08 12:44:33
АОП номер: 02706-2017-0001статус: затворена

Доставка за период от една календарна година на хранителни продукти, осъществявани чрез покупка за нуждите на ДГ № 105 „Ракета“. Доставките следва да се изпълнят в

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-05-11 10:50:21