ДГ 105 Ракета - град София
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 02706-2016-0001статус: възложена

Доставки на месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, хляб и хлебни изделия, яйца, риба, сладкарски изделия, плодове, зеленчуци, подправки и други.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-27 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-11 15:00:00
АОП номер: 02706-2015-0001статус: приключена

Доставки на месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, хляб и хлебни изделия, яйца, риба, сладкарски изделия, плодове, зеленчуци, подправки и други.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-02 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-05-14 15:00:00