ДГ Пролет - Сандански

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ Пролет по четери обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2017-11-24 15:00:00Последна промяна: 2018-02-21 13:34:17
АОП номер: 02676-2017-0001 Статус: възложена

Предметът на настоящата обществена поръчка е “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ Пролет по четири обособени позиции”. Обособена позиция 1 -Месо и месни продукти Обособена позиция 2-„Плодове , зеленчуци и консерви ” Обособена позиция 3- „Други хранителни продукти” Обособена позиция 4-„Хляб и хлебни изделия”

Индивидуален номер на процедурата: 0003231
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 337685.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-27 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-24 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-11-24 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-24 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-11-24 15:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-03 17:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти от 03.01.2018 год.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-01-03 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-10 17:00:00
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-10 17:00:00
 • Решение на комисията за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-10 17:00:00
 • Договор за доставка на други хранителни продукти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-21 13:46:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078073642
  Удостоверено време: 21.02.2018 13:46:33
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2018 11:46:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на месо и месни продукти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-21 13:48:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078073746
  Удостоверено време: 21.02.2018 13:48:05
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2018 11:48:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на плодове и зеленчуци

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-21 13:49:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078073807
  Удостоверено време: 21.02.2018 13:49:07
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2018 11:49:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на храни и хранителни продукти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-21 13:50:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078073869
  Удостоверено време: 21.02.2018 13:50:23
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2018 11:50:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори